Gastblogger Ed de Rochemont ondervindt de voor- en nadelen van elektrisch rijden dagelijks in de praktijk. In zijn beleving zijn er verschillende soorten EV-rijders en vergt elektrisch rijden tenminste een aantal nieuwe ‘(beleefdheids)protocollen’. Elektrische- en hybride chauffeurs willen elkaar namelijk nog weleens in de wielen rijden. En fossiele rijders menen soms gewoon op een oplaadplek voor EV’s te kunnen parkeren. Ook bedrijven weten nog niet altijd even goed hoe ze met elektrische rijders om moeten gaan. Gelukkig is het vaak een kwestie van (beter) communiceren. En slaat de vonk ook wel in positieve zin over.   

Er zijn twee type EV-rijders

De eerste rijdt in een 100% elektrische auto en de tweede rijdt in een hybride auto, waarbij de primaire aandrijving gewoon een fossiele brandstofmotor is met minimaal 40 liter benzine en daarnaast een elektrische aandrijving heeft met een kleine actieradius tot maximaal 50 kilometer. De eerste EV-rijder kiest veelal om drie redenen voor een elektrische auto:

1. vanuit een duurzaamheidsideaal

2. als goedkope boodschappen/stadsauto

3. omdat het gewoon een mooie auto is (neem de verschillende modellen van Tesla).

De tweede EV-rijder is in de meeste gevallen een leaserijder, vanwege de (nog) gunstige bijtellingen. Met als bijkomend voordeel dat hij/zij kan zeggen toch een beetje bij te dragen aan een lagere CO2 footprint. In de praktijk rijdt deze groep EV-rijders echter op de snelwegen grotendeels op hun fossiele brandstofmotor.

Waarom een nieuwe beschaving?

Dat heeft alles te maken met de praktijk van alle dag. Zowel wat betreft het gedrag tussen EV-rijders onderling, als ook de wijze waarop bedrijven omgaan met eigen personeel en gasten die een elektrische of hybride auto rijden. Daaruit blijkt dagelijks dat het EV rijden een nieuwe ontwikkeling is waar iedereen nog een genormaliseerde houding in moet vinden.

Hoofdbreker voor sommige bedrijven

Steeds vaker zie ik dat er bij een bedrijf minimaal 1 tot 2 oplaadpunten aanwezig zijn. Lang niet altijd voor alleen gasten en vaak alleen te activeren met je eigen pas (dus op eigen kosten), maar de ontwikkeling gaat de goede kant op. Met name de grotere bedrijven met veel leaserijders hebben met het thema nog wel een hoofdbreker te pakken. Bijvoorbeeld met onderwerpen als: welke faciliteiten biedt je aan voor eigen leaserijder, eigen personeel en gasten?

Desillusie

De grootste desillusie die ik tot op heden ervaren heb is bij een grote financiële instelling. Wetende dat zij beschikken over een aparte parkeerplaats voor EV-rijders heb ik me, vol enthousiasme over de tientallen laadpunten, om 08.30 uur gemeld bij de intercom van deze parkeerplaats. Tot mijn grote verbazing zag ik dat alle zichtbare parkeerplekken al bezet waren door alleen maar hybride auto’s. En tot mijn stomme verbazing vertelde de bewaker aan de andere kant van de intercom dat deze parkeerplaats alleen bestemd was voor eigen personeel en niet voor gasten. Op de vraag waar ik als gast dan mocht laden was het antwoord: “Die faciliteiten hebben we niet.” Gelukkig begreep de bewaker na deze uitspraak gedaan te hebben, dat dit niet erg gastvrij over kwam en besloot mij alsnog toe te laten op het terrein, waar ik inderdaad de enige 100% elektrische auto bleek te zijn. Ik had een afspraak met zowel Facilities en de afdeling duurzaamheid... Volgens mij is hierna het parkeerbeleid hierop wel aangepast.

Er zijn gelukkig ook mooie voorbeelden

Ik noem ze bij naam:

1. ’s Heeren Loo te Amersfoort. Goede bewegwijzering en naar verhouding veel parkeerplaatsen met een laadpaal voor gasten, waar het laadsnoer al voor je klaar hangt en je op kosten van ’s Heeren Loo mag laden.

's Heerenloo

2. Van Houtum te Swalmen, waar men zelfs de twee laadpalen voor gasten voor je reserveert als ze weten dat je van ver komt en afhankelijk bent van dit oplaadpunt om ook weer een beetje fatsoenlijk thuis te komen.

Van Houtum

3. EY te Amsterdam, waar ze niet alleen heel veel laadpunten hebben onder het gebouw, maar ook het MVO onderwerp SROI (Social Return on Investment) combineren met het efficiënt gebruiken van alle laadpunten door de inzet van een Valid E-parking diensten via het bedrijf Jeeves. Chapeau!

Jeeves

En dan tot slot het gedrag van de EV-rijder zelf

Hoe vaak komt het niet voor dat een veelal hybride auto niet alleen vroeg in de ochtend al geparkeerd staat op een laadplek (op zich prima natuurlijk als het niet geschiedt onder de noemer van verworven recht), maar daar ook de hele dag blijft staan. Alsof deze berijders alleen op de wereld zijn! Ik kan me daar zo over opwinden. Ik vind het simpelweg egoïstisch gedrag. Niet alleen omdat een hybride rijder niet afhankelijk is van zijn actieradius op de accu maar ook omdat men weet dat het aantal laadpalen in NL nog schaars is en de 100% elektrische rijders hun ritten dagelijks moeten plannen op basis van de beschikbaarheid van de in NL aanwezige laadpalen.

Oproep aan alle EV-rijders

Dat gedrag kan ik helaas niet van vandaag op morgen veranderen, maar ik zou langs deze weg wel de oproep willen doen aan alle EV-rijders om minimaal je mobiele nummer achter te laten achter je voorruit zodra je start met laden, zodat een volgende mede EV-rijder in ieder geval contact met je kan opnemen om af te stemmen.

Een nieuwe EV-beschaving is niet moeilijk te creëren

Herken je mijn voorbeelden of voel je je wellicht aangesproken? Laten we dan met elkaar aan de slag gaan om de nieuwe beschaving verder handen en voeten te geven. De goede voorbeelden zijn er al voldoende. Het voorbeeld van de E-butler bij EY heb ik al genoemd. Maar er zijn er meer. Neem de kaartjes die The New Motion standaard meegeeft bij een laadpas. Maar ook de groeps App die vaak gebruikt wordt om zo efficiënt mogelijk de aanwezige laadpalen te gebruiken binnen een bedrijf.

En dan nog een paar puntjes

Dan zijn er nog twee aandachtspunten die ik wil vermelden. Ten eerste: zorg dat je mobiel bereikbaar bent. Of gebruik in elk geval een app. Tweede punt: denk als niet-EV-rijder op een volle parkeerplaats niet het recht te hebben om te parkeren op een plek die zichtbaar aangegeven bestemd is voor het opladen van een elektrische auto. In die laatste gevallen ben ik altijd blij een laadsnoer van 15 meter bij me te hebben en ben ook niet te beroerd om mijn i3 voor deze niet EV-rijder te parkeren, zodat ik toch kan laden. Uit fatsoen leg ik dan altijd mijn visitekaartje achter de vooruit, zodat ze me kunnen bellen als ze eerder dan ik willen vertrekken.

Aso

Ed de Rochemont is EV-rijder sinds 2014. Hij is een pionier en inmiddels ervaringsdeskundige met een mening, visie en missie: laten zien dat je met een volledig elektrische auto in Nederland ook zakelijk 35.000 kilometer per jaar kunt rijden. Als je maar bereid bent een andere mindset en rij- en werkstijl aan te nemen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen