HAN Automotive presenteert ‘Jack’: Electric Vehicle tussen auto en fiets

Op dinsdag 12 april presenteerde de Automotive afdeling van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen ‘Jack’: het prototype voor een mobiliteitsconcept dat het hiaat tussen de auto en de fiets moet invullen. Eén van de grote mobiliteitsproblemen in de toekomst is de toenemende druk op stedelijk gebied door groei. Daardoor neemt de behoefte toe aan vervoermiddelen die minder energie en ruimte kosten. Voorwaarde voor de ontwikkeling daarvan? Niet zozeer het opnieuw uitvinden van hetzelfde wiel, maar wel een nieuwe manier van denken. Bram Veenhuizen, als lector Voertuigmechatronica bij de HAN één van de verantwoordelijken voor het Jack-project, benadrukte dat de presentatie van Jack dan ook niet het eindpunt van een ontwikkeltraject is, maar juist de aftrap.

“Het gaat niet zozeer om het prototype, waarvan nu de conceptafbeeldingen zijn gepresenteerd, maar veel meer om de intentie: het bij elkaar brengen van opleidingsinstituut, maatschappelijke partijen, politiek en diverse specialisten uit de branche om samen een nieuw concept zowel technologisch als maatschappelijk verder te ontwikkelen.” Jack werd gepresenteerd op een symposium dat de HAN organiseerde in samenwerking met de Koninklijke Metaal Unie, Stichting Doet en het Regionaal Centrum voor Technologie in Gelderland. Het project krijgt in elk geval een extra dimensie nu bekend is geworden dat per 2017 de subsidie op hybrides verdwijnt, waardoor de behoefte aan betaalbare oplossingen toeneemt.

Elektrische auto? Eigenlijk zinloos.

Uit de presentaties die zijn gegeven tijdens het symposium blijkt des te meer: het is welbeschouwd vrij zinloos alleen een elektrische auto te ontwikkelen. Puur om de reden dat het gewoon een ‘nieuwe auto’ is, die nu nog voldoet, maar waar de wereld op termijn om verschillende redenen niet bij gebaat is. Dát begrijpen de ontwikkelaars (studenten, en dus de mobiliteitsexperts van de toekomst) van Jack uitstekend. “Het prototype dat we hebben ontwikkeld is maar een vorm als vertrekpunt. Er staat nog niets vast.  We denken dat we met het bij elkaar brengen van kennis en ideeën mobiliteit vanuit een nieuwe invalshoek kunnen benaderen”, aldus Veenhuizen.

Mondiale behoefte aan slimme oplossingen

De HAN had verschillende sprekers uitgenodigd om het Jack-project de benodigde kaders te geven. Maarten van Biezen, hoofd mobiliteit van de Stichting Natuur en Milieu, lichtte de noodzaak en de mogelijkheden om de mobiliteit te verduurzamen toe. Niet alleen blijft mobiliteit een belangrijke belasting van het milieu. Ook de geografische aspecten spelen een steeds grotere rol. In de komende jaren groeit het deel van de wereldbevolking dat in de steden woont explosief. Daarmee wordt de belasting die mobiliteit op de stedelijk gebied legt steeds groter; denk aan dichtslibbende wegen, spitsproblemen en gebrek aan parkeerruimte.

Mobiliteit op basis van connectivity

Ook Pon bevestigt, bij monde van Director Future Technology & Public Affairs Raymond Gense, dat de toenemende druk op de steden vraagt om nieuwe oplossingen. Uit onderzoek van Pon blijkt dat praktisch alle verantwoordelijke wethouders van steden van meer dan 100.000 inwoners geloven in het weren van auto’s uit de binnenstad en het creëren van elektrische mobiliteit; in welke nieuwe vorm dan ook. Pon voegt daar aan toe dat connectivity een steeds grotere rol zal spelen; op afroep (lees: per app) beschikbare mobiliteit naar behoefte op de tijd en plaats van jouw keuze. Lichte EV’s, gekoppeld aan software, zijn volgens Pon eerder dan de meeste mensen denken een antwoord op de veranderende vraag naar mobiliteit. Ze bieden flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid, en zijn betaalbaar. Om grip te krijgen op dat deel van de markt nam Pon deelauto-aanbieder GreenWheels over, en investeerde daarmee in de toegang tot een softwareplatform in mobiliteit. Eerder nam Pon al fietsfabrikanten zoals Gazelle over om marktaandeel in de fietsenbranche te verwerven met het oog op de veranderende mobiliteitsbehoefte.

Speed pedelecs

Roderick van den Berg, oprichter van elektrische fietsen-specialist JUIZZ, schetste dat de behoefte toeneemt aan voertuigen die gebruiksvriendelijk zijn, geen last hebben van files en veel doelgroepgerichter zijn. Bijvoorbeeld de elektrische bakfiets, die voor bedrijven als koeriers- en bezorgdiensten even aantrekkelijk zijn als voor jonge ouders die binnen de stad een dagje naar Artis willen met hun kroost. De fiets blijkt, op relatief korte afstanden, een aantrekkelijk alternatief. Nog een oplossing die in populariteit toeneemt: speed pedelecs. Dat is een nieuwe generatie elektrische fietsen die met gemak snelheden van 45 km/u of hoger haalt. Fiets? Snorfiets? Brommer? De wetgever en de politie weten nog niet goed hoe ze ermee om moeten gaan. Om over het veiligheidsaspect van zo’n snelheid op het fietspad nog maar even te zwijgen. Maar daarover straks meer.

Speed pedelec

Leuke, hippe, praktische, schone en zuinige twee- en driewielertjes zoals de Carver

We rijden als Nederlanders nog steeds graag auto, en houden –binnen redelijke grenzen- ook wel van fietsen. Voertuigen ‘tussen auto en fiets’ zijn echter nog nooit echt doorgebroken. De Carver One komt nog het dichtst bij succes, maar met de beperkte productie blijft de Carver zeldzamer dan de meest zeldzame sportauto’s. Van leuke, hippe, praktische, schone en zuinige twee- en driewielertjes zijn honderden plaatjes te vinden op internet, maar er is er niet één echt een succes geworden. Ook –iets ‘dichter bij huis’- de elektrische scooter is daar een voorbeeld van. Na een piek stortte de verkoop in elkaar en trokken de fabrikanten hun handen er vanaf. Dat op zich waardevolle pogingen om het gat tussen auto en fiets op te vullen tot nu toe zijn mislukt, heeft een aantal redenen.

‘Een kilo auto is even duur als een kilo koffie’

Ten eerste is er een duidelijke commerciële reden: je kunt als ‘welwillende’ (of idealistische, hoe je het ook maar wilt noemen) outsider gewoon niet concurreren tegen de auto-industrie. Ter illustratie vertelde Automotive Designer and Styling strategist Elmer van Grondelle (TU Delft) dat een ‘kilo auto even duur is als een kilo koffie’. En zolang de autofabrikanten vasthouden aan de auto in de vorm zoals die nu heeft, wordt het lastig om een kostentechnisch aantrekkelijk product te maken. Ook een op zich prachtig initiatief als bijvoorbeeld de Velotilt, die op het symposium werd getoond als vergelijkingsmateriaal, blijkt in de praktijk vanwege lage productieaantallen en de hoge ontwikkelings- en productiekosten eigenlijk onmogelijk tegen een aantrekkelijke consumentenprijs in de markt te zetten.

Velotilt

De infrastructuur is niet berekend op nieuwe mobiliteit

Nog een belangrijke reden is gelegen in de opbouw van onze infrastructuur. Die is met name gebaseerd op de ontwikkeling van het wegverkeer vanaf de jaren ’60: rijbaan voor de auto, rijbaan voor de fiets en de brommer. Moet een licht EV op de rijbaan voor auto’s, dan levert de lage snelheid problemen en ergernis op. Moet het voertuig op het fietspad, dan levert dat een geruisloos gevaar op voor fietsers. De wetgever is er nog niet uit; de conceptontwikkelaars ook nog niet. Daar staat dan wel weer tegenover: Garmin, producent van navigatiecomputers, bracht een app op de markt die fietsers waarschuwt voor snel naderende, achteropkomende voertuigen. Vraagstukken nodigen dus uit tot het bedenken van oplossingen.

Hybride is niet perse ‘het midden’

Al met al moet je dus verder kijken dan het in de perceptie van het publiek bestaande idee over het ‘gat tussen auto en fiets’. Een Jack is dus niet het ‘midden’ tussen een auto en een fiets in de zin dat die drie wielen moet hebben en rond de 75 km per uur moet kunnen halen. Het is een nieuwe vorm van transport die zich nog moet ontpoppen tot een concreet vervoermiddel dat een plaats op de weg, een betaalbare prijs en een praktische functie heeft. En oh, ja: een potentiële koper of gebruiker. Want waar generatie Y (ongeveer geboren tussen 1980 en 2000) het mobieltje in veel gevallen waarschijnlijk meer beschouwt als statussymbool dan een auto, is het maar de vraag of het bezit van een auto in de toekomst nog steeds prioriteit heeft. Dan krijgen concepten zoals Jack ruim baan.

Aanmelden nieuwsbrief

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen