Dennis  Hurenkamp verwacht dat de vervoersmobiliteit in de komende 20 jaar drastisch verandert. Hij vraagt zich echter af of de elektrische auto in de ontwikkeling een dominante rol speelt. Hurenkamp is segmentmanager Automotive en Transport bij ’s lands grootste autoverzekeraar Centraal Beheer. Hij kent daarom de autowereld als geen ander en volgt alle ontwikkelingen op de voet.

Wat is jouw  visie op de elektrische auto?

‘De huidige elektrische auto (met accu) staat nog in de kinderschoenen. Het is voor mij hoogst onzeker of dit de blijvende oplossing van de toekomst is rondom het thema energieneutraal vervoer. Men kijkt redelijk kortzichtig naar dit onderwerp. De auto moet nog doorontwikkeld worden. Ik zie het voorlopig meer als een tussenoplossing die vooral fiscaal gedreven is. Ik verwacht grote veranderingen, maar niet op korte termijn. Het is nog maar de vraag of het huidige elektrisch rijden dé oplossing is voor milieuneutraal vervoer . De vraag is ook of elektrische auto’s zonder subsidie overleven. Volgend jaar moet blijken, als de fiscale bijtelling en de subsidieregeling veranderen, of de elektrische auto nog steeds interessant is voor de leaserijder en zakenmensen.’

Waarom zie je de elektrische auto als tussenoplossing?

‘Er is nog veel discussie over hoe energieneutraal deze auto’s zijn. Hebben ze wel toegevoegde waarde voor het milieu?  Is het wel een milieuvriendelijke oplossing als je bedenkt dat de stroom wordt opgewekt in kolencentrales? Misschien wordt het wel de waterstofcel in plaats van elektrisch.’

‘Een ander enorm probleem waar we tegenaan lopen is het afval van de accu’s. Tesla heeft nog geen end of lifecycle program voor de accu. Fabrikanten in Europa en Azië hebben daar wel een end of lifecycle program.’

En stappen particulieren over naar elektrisch rijden? 

‘Particulieren kopen voorlopig nauwelijks de elektrische auto. De vraag is wat straks de benefits zijn voor de particulier om een dergelijke auto aan te schaffen. Wat zal hun drive zijn? De aanschaf is namelijk duurder en het gebruik is niet voordeliger  dan de huidige fossiele auto’s voor particulieren.’

De auto-industrie zet echter vol in op elektrische auto’s.

‘Dat die auto’s er komen is niet zozeer vanwege de ‘groene’ drijfveren van fabrikanten. Hun drijfveer is het terugbrengen van CO2, zij hebben zich gecommitteerd aan doelstellingen om de CO2 terug te brengen.. Dat maakt onzuinige auto’s steeds minder interessant. Porsche is een mooi voorbeeld die daarom  met VW is samengegaan omdat Porsche zelfstandig  nooit de CO2 doelstelling zou kunnen halen. Door op te gaan in dat grote concern kunnen ze straks als totaal aan de emissienorm voldoen.’   

Rijd jij zelf elektrisch?

‘Nee. Ik vind het investeringsplaatje nog te onzeker en het gebruik voor privé nog te onpraktisch. Ik weet niet wat die auto over vier jaar waard is en wat de totaal exploitatie kost .'

Wat verwacht jij van de zelfrijdende auto?

‘Dat is de volgende ontwikkeling die voor verzekeraars nog een grote puzzel wordt. Bij wie komen bijvoorbeeld de aansprakelijkheden te liggen? De komende jaren moet nog ontzettend veel wetgeving aangepast worden op deze ontwikkeling. ‘ Daarnaast zal er de nodige nieuwe jurisprudentie gaan ontstaan.

Heeft het ook impact op verzekeraars?

‘Zeker. Wij moeten de risico’s inschatten zodra zelfrijdende auto’s aan het verkeer gaan deelnemen. De komende twintig jaar wordt het wagenpark gemêleerd met fossiele, elektrische en zelfrijdende auto’s. Daarmee zeg ik niet dat dat de schadelast lager wordt, eerder complexer. Ik geloof wel dat er door allerlei technologische ontwikkelingen minder schade ontstaat. Er komen andere voor terug, maar dat duurt nog een hele tijd. Het is de vraag of die even groot in omvang zijn als de huidige. Over Autoschade is veel geschreven en geprocedeerd. Daardoor is over bijna alle verkeerssituaties  wel  jurisprudentie ontstaan Dat ga je straks met de zelfrijdende auto opnieuw beleven. Je kunt er op er wachten dat er de komende jaren veel proefprocedures komen. Maar veel ingewikkelde schades blijven bestaan de komende jaren ondanks technologische ontwikkelingen. In het stadsgebied blijven fietsers en voetgangers redelijk onvoorspelbare keuzes in het verkeer maken, waardoor veelal letselschade ontstaat. ’

Schets eens een beeld een mobiliteitsbeeld van 2036.

‘Het is maar de vraag of wij dan nog een auto bezitten. Misschien alleen nog maar als hobby en voor de lol. De noodzaak van een auto is dan verdwenen. Binnen twintig  jaar verwacht ik vergaande oplossingen uit verschillende vervoersmogelijkheden. De bestuurders op treinen en trams zijn dan verdwenen, die rijden zelf.  Dat soort vervoersmiddelen zijn nu al  te programmeren zonder bestuurders. Maar het kan best zijn dat trein en bus uit het straatbeeld verdwijnen, omdat een fijnmazig systeem van zelfrijdende auto’s is ontstaan. Waarin je op ieder moment van de dag kunt instappen door bijvoorbeeld via een app een auto te bestellen zoals je nu een taxi bestelt. Het merendeel van de particulieren vindt het bezit van een auto echter nog altijd belangrijk. Een auto geeft vrijheid en maakt individuele keuzes mogelijk. Ja, dat geldt ook voor de jongere generaties. Dat blijkt uit testen. Als jongeren de financiële mogelijkheden hebben, dan geeft tachtig procent aan dat ze wel degelijk een auto willen aanschaffen. De mate van succes zal veel afhangen van hoe wij als consument in dit thema gaan bewegen. En de grote uitdaging is om een goede combinatie te maken van de huidige openbaar vervoersmogelijkheden en particulier vervoer.’ 

Aanmelden nieuwsbrief

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen