Aventus (Apeldoorn – Deventer – Zutphen) ontvangt van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  760.000 euro voor de oprichting van het zogeheten SAM  (Sustainable Automotive Mobility, red.) college. Binnen dit samenwerkingsverband  wil  Aventus, samen met andere regionale  scholen en het bedrijfsleven, studenten vanaf september van dit jaar scholen in de nieuwste technieken die de auto-industrie de komende jaren flink op de kop zetten. Projectleider van het college is Durk van Wieren.

Durk van WierenWaarom hebben jullie besloten tot de oprichting van het SAM-college?

Durk van Wieren: “De bedrijven en instellingen die het college oprichten willen het onderwijs rondom duurzame mobiliteit intensiveren en verbeteren. Het SAM-college, dat is overigens een voorlopige werknaam,  is een joint venture waarin we activiteiten ontwikkelen rondom studenten om ze met  de fascinerende wereld van toekomstige mobiliteit bekend te maken. We hebben een aantal thema’s uitgekozen, zoals elektrisch en hybride rijden met de bijbehorende laad- en vulinfrastructuur, veranderende mobiliteit (onder meer van bezit naar gebruik) en de (gedeeltelijk) zelfrijdende auto. Wij concentreren ons niet uitsluitend op autotechniek en  -verkoop. De opleiding is sector overstijgend. Ook ICT en installatietechniek betrekken wij bij dit project.”

Heeft die ontwikkeling dan ook gevolgen voor andere disciplines?

“Ja. Nederland telt momenteel zo’n negenduizend oplaadpunten. Ik las laatst dat er nog 53 duizend bij moeten om het dekkend te maken voor Nederland. Op dat vlak wacht ons dus ook nog een klus.”

Wat was de aanleiding voor de subsidieaanvraag?

“Het opleidingsniveau binnen de autotechniek maar ook binnen de commerciële tak moet omhoog. Vroeger had je als autorijder de keuze uit een  diesel-, gas- of benzinemotor. Er komen echter veel meer smaken aandrijving van een auto.  Het wordt een enorm keuzepalet in de transitiefase van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen. Mobiliteit wordt steeds meer een maatwerkproduct. Van hybride en plugin-hybride tot volledig elektrisch, groengas, aardgas en meer. De stip aan de horizon is de zelfrijdende auto. Het aantal facetten waarmee de verkoper dus rekening moet houden, neemt daardoor ook fors toe. Dat vergt veel meer kennis van zaken, veel meer vakmanschap en adviesvaardigheid  dan nu het geval is. Daarnaast neemt het aantal storingen af, maar als ze voorkomen dan zijn ze redelijk complex. Veel autobedrijven vrezen dat ze binnen een paar jaar een tekort hebben aan die specifiek gekwalificeerde vakmensen. “

Waar komt het subsidiegeld vandaan?

“Het geld is afkomstig uit het Regionaal Investeringsfonds MBO, dat minister Bussemaker oprichtte om de aansluiting en samenwerking tussen mbo-onderwijs en de arbeidsmarkt in de regio te verbeteren. Het kan worden gebruikt om te investeren in onder meer apparatuur en nieuwe onderwijsmethoden.”

Wie komen in aanmerking voor het SAM College?

“Wij bieden onze studenten deze aanvullende opleiding aan. Maar ook studenten van andere regionale vmbo en Havo scholen. De opleiding is niet verplicht. Zij volgen de opleiding op vrije middagen, in de avonduren en soms in het weekeinde. Wij mikken op de betere vmbo-leerlingen en havisten. Het beeld van de technische studies moet veranderen, het moet weer een beetje sexy worden. Met een aantal studenten bezocht ik laatst een werkplaats van een dealerbedrijf. Er stonden acht monteurs. Geen van hen was aan het sleutelen. Ze waren allemaal met een laptop bezig. Dat is dus al geen toekomst meer, maar het heden. Als we goede mensen deze branche in willen lokken dan moeten wij het zaadje al veel eerder planten. Eigenlijk al zodra ze van de basisschool afkomen. En we moeten andere onderwijsinstellingen op de mogelijkheden van het SAM College attent maken.“

Wie doen er naast Aventus mee aan dit project?

“Wensink Automotive, de Broekhuis Groep, de Herwers Groep, Nefkens-Oost, de Autohaas Groep, Chargepoint, Hollander Techniek, HAN Automotive, Edison College, Veluws College Cortenbosch, Sprengeloo, Etty Hillesum Lyceum, Rijks Scholen Gemeenschap N.O. Veluwe én Het Stedelijk Zutphen. De bedoeling van het project is dat het onderwijs en het bedrijfsleven (nog) meer gaan samenwerken.”

De ontwikkelingen in de branche gaan heel snel. Lesmateriaal dat gisteren nieuw was, is vandaag achterhaald. Hoe houdt het college het materiaal actueel?

“Alle bedrijven die meewerken aan het college hebben contacten met hun importeurs. Zij hebben actueel lesmateriaal beschikbaar. Daar mogen wij gebruik van maken.”

Wanneer is het project geslaagd?

“Als over  vier jaar de helft van onze studenten  aan dit onderwijsproject deelgenomen hebben  en wij 25 procent meer studenten binnen onze technische opleidingen  hebben getrokken. Én als de deelnemende partners een  tevredenheid hebben van acht of hoger. Dat zijn de voorwaarden voor succes om over vier jaar door te kunnen gaan.”

 Hoe ziet de ideale opleidingswereld er  over tien jaar uit?

“Wij hebben straks samenwerkingsverbanden met alle partners waarin zij bijdragen leveren, opleiding en kennis aanleveren maar ook meewerken in de organisatie, bijvoorbeeld door werkgroepen te leiden. Daarnaast leveren wij straks studenten af die hun weg vinden in die nieuwe auto mobiliteitswereld. En tot slot is de opleiding die wij aanbieden regulier geworden.” 

Aanmelden nieuwsbrief

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen